Search

چهارشنبه 1 فروردين 1397 -

منوسبزی خشک گشنیز


12,000 تومان


تره خشک


7,800 تومان


شنبلیله خشک


5,000 تومان


نعنا خشک


7,800 تومان


شوید خشک


4,500 تومان


مرزه خشک


7,800 تومان


سبزی خشک شوید


12,000 تومان


سبزیجات خشک


5,000 تومان


1(1 تا 12 از 12 مورد)