Search

آدينه 4 خرداد 1403 -

منو

تماس با فیلم کالا

 • سایت فیلم کالا فروشگاه شما را در لیست فروشگاههای خود قرار می دهد و بطور اتوماتیک کلیه محصولات را به لیست محصولات سایت اضافه می کند.

 • برای ثبت فروشگاه خود در فیلم کالا از فرم زیر استفاده نمایید. بعد از ارسال ، سایت فروشگاه شما بررسی و اطلاعات کامل ارسال خواهد شد.

  بیشتر خدمات سایت رایگان است. در مورد هزینه های اضافه توضیحات مورد نیاز برای شما با ایمیل ارسال خواهد شد. •  
  نام و نام خانوادگي / شركت:
  آدرس Email :
  آدرس سایت :
  نوع پیام

  متن پیام


   


 instagram